ਮੇਰੀ ਮਾਂ

ਮਟਰ ਕੱਢੇ

ਹਰੇ ਹਰੇ ਮੋਤੀ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ੧੧ ਵਰਸ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ (ਮਾਨਸਾ) ਪੰਜਾਬ।