ਮੂੰਗਫਲ਼ੀ ਦੇ ਛਿਲਕੇ

ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ

ਮਾਘੀ ਦੀ ਸਵੇਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ