ਧੂੰਏ ਨੇਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ

ਤਿਰਛੀ ਭੱਜੇ ਭੈਂਗੀ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ