ਕਲਮ ਘੜ੍ਹਦਿਆਂ

ਪੱਚਰਾ ਵੱਜਿਆ

ੳ ਅ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ