ਬੱਚਾ ਜਾਗ ਪਿਆ

ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ

ਬਾਪੂ ਚੱਲਿਆ ਦਫਤਰ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ