ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਚਲਾਣ

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟ

ਵੱਡਾ ਸਟੌਪ ਸਾਈਨ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ