ਸੂਏ ਵਿਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ

ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਇਕਮਿਕ

ਕਰਦੇ ਮਸਤੀਆਂ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ