ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਸਿਮਰਨਾ –

ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ ਦਿਵਸ ਰਾਤ

‘ਜਪੁਜੀ’ ਦਾ ਸੌ ਪਾਠ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ