ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਾਗ ਮਿੱਤਰੋ

ਮੈ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਫੇਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।

ਧੰਨਵਾਦ

ਸਾਥੀ

My Dear Blog Friends

I am going to India for a few months and shall not be able to update the blog regularly. Please keep visiting ‘haikupunjabi’ I shall be able to maintain it in few days.

Thanks

Sathi