ਅੰਬਰੋਂ ਡਿਗੇ ਕਪਾਹ

ਯਾਦ ਬਠਿੰਡਾ ਆਵੇ

ਵਾਹ ਕਨੇਡਾ ਵਾਹ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ