ਲੱਡੂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ

ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਪਕੌੜੇ

ਜਲੇਬੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾਈ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ