ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਆਉਣੈਂ…

ਜੇਲ੍ਹ ਬਨੇਰੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ

ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ