ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਕਦੇ ਦੂਰ ਕਦੇ ਨੇੜੇ

ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ?

ਸਾਨਤੋਕਾ ਤਾਨੇਦਾ

ਜਾਪਾਨੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ

ਨੋਟ: ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪਰਮਿਮਦਰ ਸੋਢੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਜਾਪਾਨੀ ਹਾਇਕੂ ਸ਼ਾਇਰੀ’ ਵਿਚੋਂ।