ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਲਕੀਰਾਂ

ਪਰਦੇਸ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ