ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈਆਂ

ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ

ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤਰਿਹਾਈਆਂ

ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹਾਇਕੂ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ