ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ –

ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ

ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ

ਬਰਜਿੰਦਰ ਢਿਲੋਂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ