ਨਿਕਲਣ ਡੋਡੀਆਂ ਖਿੜ੍ਹਣ ਫੁੱਲ

ਆਇਆ ਸਤੰਬਰ ਬਸੰਤੀ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ/ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ